Úvodní stránkaO násNaše studiaKosmetikaProdej soláriíServisInformace o opalováníKontakty

Informace o opalování

Je rozdíl mezi opalováním v soláriu a opalováním na slunci?

Při umělém opalování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění. UV lampy v soláriu emitující kombinaci UV-A a UV-B záření, která je svým složením spektra záření podobná tomu slunečnímu. Při opalování na slunci hrají roli nejdůležitější faktory jako denní doba opalování, roční období, nadmořská výška, výskyt mraků, imise, blízkost rovníku, odrážející okolní povrch (vodní hladina, písečná pláž, asfalt, sníh, ...) apod. Můžeme říct že, opalování probíhá v nekontrolovatelném prostředí. Výhodou opalování v soláriu je možnost regulace tohoto procesu: zvolíme si intenzitu UV lamp (typ solária) a nastavíme si opalovací čas vhodný pro náš fototyp.Proces zhnědnutí

UV záření je odpovědné za proces zhnědnutí kůže. Světlo, které dopadá na naše tělo, přijímá kůže, paprsky UV-A a UV-B, které podle vlnové délky pronikají do různé hloubky. Krátkovlnné světlo UV-B způsobí v horní oblasti (pokožka/epidermis) fotochemické reakce, dlouhovlnné záření UV-A působí naopak v hlub. vrstvách (škára/dermis). UV-B světlo stimuluje melanocyty k ochraně před V-zářením ke zvýšení produkce melaninu než normálně. Melanin vzniká oxidací aminokyseliny tyrozinu v melanozómech pigmentových buněk. Přes delší nervové podněty (dendrity) rozdělují melanocyty zrnka pigmentu (melanozómy) zbylým buňkám (keratinocyty) epidermis, které se ve tvaru ochranného krytu ukládají nad buněčná jádra. Tento proces se označuje jako melanogeneze.Záření UV způsobuje různé fotochemické reakce

Nepřímou (zpožděnou) pigmentaci způsobuje záření UV-B mezi 280 a 315 nm aktivaci melanocytu,ve spojení s tyrozinem tvorbu pigmentu melaninu. Nově vytvořený a ještě slabě zbarvený melanin se transportuje přes kanály a do povrchu kůže. Pro tento proces je dostatečné dávkování UV-B pod prahem zrudnutí kůže (sluneční úpal). Kromě nutnosti v procesu hnědnutí je záření UV-B odpovědné za tvorbu takzvaných světelných mozolů, ztluštění rohové pokožky, které kromě vlastního ztmavnutí kůže působí jako ochrana proti UV záření.

Přímá pigmentace (okamžité zhnědnutí) nastupuje po působení světla bez slunečního úpalu. Je vyvoláno zářením UV-A (až do 400 nm) a zůstává zachováno až 24 hodin. Přímá pigmentace vzniká oxidací a pozdějším ztmavnutím slabě zbarveného předstupně melaninu. Teprve souhrou záření UV-B a UV-A – tvorba pigmentu a tmavnutí pigmentu se dociluje dlouhodobě přetrvávající krásné kosmetické zhnědnutí bez spálení kůže.Souhrn funkcí záření UV-B a UV-A

Záření UV-B (280-315 nm) je odpovědné za aktivaci melanocytů pro tvorbu melaninu (nepřímá pigmentace) a při předávkování za zrudnutí kůže (erytrém).

Záření UV-A (315-400 nm) je odpovědné za přímou pigmentaci (okamžité zhnědnutí).

 
  Vyrobil WebConsult.cz 2007